สาขาที่จัดจำหน่ายบัตร

RUN AGAINST UV


โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น1 อาคาร1 ร้านพรรณธรา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น1 อาคาร2 เคาน์เตอร์ LRP โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น5 อาคาร2 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชั้น 1 ร้าน Health Choice โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย ชั้น 2 ร้าน Health Choice ศูนย์แพทย์พัฒนา ชั้น2 เคาน์เตอร์ LRP โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ชั้น1 เคาน์เตอร์ LRP โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชั้น1 เคาน์เตอร์ LRP